Welkom bij de club Wittenburg Group!

Sinds kort is Wittenburg Group lid van de FAN. Hier zijn we trots op!

Wittenburg Group is een familiebedrijf dat op maat gemaakte kunststofverbindingen ontwerpt en produceert voor sterk gereguleerde en risico-nadelige markten zoals medische hulpmiddelen, voedselverpakkingen en markten die in contact komen met drinkwater.

Ter ere van het kersverse lidmaatschap van Wittenburg Group bij de FAN, stelden we Vice Director Anne Looije-Traa en Plant Manager Mark Klaver een aantal vragen over ons initiatief en de betrokkenheid van Wittenburg Group bij onze vereniging.

Waarom is Wittenburg Group aangehaakt bij de Food Academy Nijkerk?

Anne: ‘We willen onze medewerkers de kans geven om zich verder te ontwikkelen door hen opleidingsmogelijkheden te bieden. Ook vinden we het belangrijk om jongeren te enthousiasmeren voor de techniek en onze branche. Onze productie omgeving lijkt op die van bedrijven in de foodsector, de opleidingen sluiten dan ook goed bij ons aan. Hiernaast zijn we ook een belangrijke leverancier van grondstoffen voor verpakkingsmateriaal in de food.’

‘Middels ons lidmaatschap bij de FAN willen we ons huidige personeel opleidingsmogelijkheden bieden en nieuwe, goed opgeleide operators en technici aantrekken.’ Vertelt Anne. ‘Ook doen we graag mee aan het gezamenlijk opzetten van trainingen in o.a. taal en procestechniek, zo leveren we dit als collectief op en hoeven we niet afzonderlijk het wiel opnieuw uit te vinden.’ Vult Mark aan.

Wat hopen jullie in samenwerking met de andere FAN-leden de aankomende periode te kunnen bereiken?

Anne: ‘Samen met de andere FAN-bedrijven willen we ons inzetten om goed opgeleide operators en technici aan te trekken.’

Mark: ‘Samen sta je sterk! Met de leden onderling zetten we graag gezamenlijke trainingen op voor medewerkers. Hierbij kunnen we uitgaan van elkaars kennis, ervaring en vaardigheden. Zo hoeft niemand opnieuw het wiel uit te vinden.’

Wat is je tot nu toe opgevallen aan de Food Academy Nijkerk?

Mark: ‘De FAN heeft een aanzienlijke hoeveelheid aangesloten bedrijven. Dit betekent dat veel bedrijven in de regio Foodvalley worstelen met dezelfde problemen op het gebied van personeel. Door dit samen aan te pakken, is er meer mogelijk. Samen sta je tenslotte sterk! Iedereen die ik heb ontmoet is enthousiast over hun eigen bedrijven en producten, deze passie kunnen we gezamenlijk overbrengen. Er lopen al veel goede initiatieven binnen de vereniging, hier sluiten we ons als Wittenburg Group graag bij aan!’

Voor meer informatie over Wittenburg Group kun je terecht op hun website: www.wittenburggroup.com

Beeld: Wittenburg Group