Training praktijkbegeleiders van start!

 

Leren en ontwikkelen is belangrijk. Niet alleen voor onze studenten, maar ook voor andere medewerkers binnen je organisatie, zoals (toekomstige) praktijkbegeleiders.

Daarom biedt de FAN in samenwerking met het SBB en Aeres (V)MBO een speciale training aan voor praktijkbegeleiders (in wording). De training bestaat uit zes modules:

 

  1. Succesvolle kennismaking
  2. Motiveren
  3. Feedback geven
  4. Instructie geven
  5. Eerlijk beoordelen
  6. Begeleidingsgesprekken voeren

Gedurende het traject krijgen de deelnemers praktische handvaten aangereikt waarmee ze kunnen ontwikkelen tot een volwaardig praktijkbegeleider. De training bestaat uit groepssessies, maar ook 1 op 1 gesprekken tussen deelnemer en coach.

Het opleiden van praktijkbegeleiders is op diverse gebieden van waarde voor werkgever én -nemer. Niet alleen de deelnemers maken een sprong in hun persoonlijke én professionele ontwikkeling, maar ook de studenten die ze begeleiden, profiteren hiervan. Goede begeleiding kan hét verschil maken in hun studie en loopbaan.

De eerste groep van start bij Arla Foods

Op 15 februari gaat de eerste groep met de training van start! Bij Arla Foods zijn er zes enthousiaste medewerkers die onder begeleiding van Michael Meulenkamp (SBB) klaar worden gestoomd voor het praktijkbegeleiderschap.

Tijdens de eerste lesdag zat de sfeer er goed in, vertelt Michael:  “Ik ervaar als trainer dat deze praktijkopleiders bij Arla vakdeskundig en inhoudelijk overkomen. Het is leuk om te ervaren dat ze aangeven toch nieuwe inzichten te krijgen over hoe ze beter kunnen aansluiten en communiceren met de student. Ze ervaren de training vooral als “opfrismoment” om weer even duidelijker, en met meer aandacht te gaan begeleiden. Een deelnemer gaf aan “het is nog niet zo gek om me meer in de ander te gaan verplaatsen”. Hierbij gaf ook de wijsheid “Relatie gaat voor prestatie” inzicht om dat tijd en aandacht investeren in een leerling de zich uitbetaald in een beter leerproces en resultaat van de leerling”.  

Er vinden drie lesdagen plaats, waarop elk twee modules behandeld worden. De organisatie ziet de training als de uitgelezen kans om verder aan de slag te gaan met leren en ontwikkelen, zegt HR-Manager Jauke van de Beek: “Goede begeleiding van onze FAN leerlingen is cruciaal. Om die reden willen we ook investeren in hun begeleiding. Een aantal enthousiaste collega’s hebben aangegeven graag deel te nemen aan de training Praktijkbegeleiding. Het is een uitgebreide training en de kennis en vaardigheden die de collega’s daar op doen is breed inzetbaar. Hiermee is het ook voor henzelf een waardevolle tijdsinvestering!”

 

We wensen de deelnemers veel plezier en succes toe!

Heeft jouw bedrijf interesse in deze training? Neem dan contact met ons op via: info@foodacademynijkerk.nl.
Meer informatie over de training vind je op de website van het SBB.

*Vanzelfsprekend kunnen praktijkbegeleiders voor, tijdens en na de training bij FAN docent Jacoline van Middelkoop terecht voor vragen.