Terugblik 2021: ‘Werk maken van personeelstekort’

Corona, stijgende grondstofprijzen, een ongekende krapte op de arbeidsmarkt, tegenslag na tegenslag voor de horeca…2021 was me het jaartje wel. Nijkerkse ondernemers blikken terug, maar ook vooruit. En dan blijft ondanks alles optimisme de boventoon voeren.

Gert-Jan Koetsier, manager Food Academy Nijkerk

Opgekrabbeld
“De meeste bedrijven in de levensmiddelenbranche zijn na een lastig eerste half jaar weer opgekrabbeld, maar kampen nu met de volgende uitdaging: personeelstekort. Dit probleem speelt al veel langer, want de industrie groeit elk jaar en de arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Om die groei aan te kunnen zijn er vakbekwame mensen nodig. Dat is ook waarom de Food Academy Nijkerk is opgericht: jonge mensen en zij-instromers enthousiast maken voor werken in de food en de kennis vergroten van bestaande foodmedewerkers. Het afgelopen jaar hebben we dat niet op volle kracht kunnen doen. Van de vier voorlichtingsbijeenkomsten gingen er bijvoorbeeld drie niet door in verband met de coronamaatregelen. Bedrijfsbezoeken moesten worden gecanceld en onze onderwijslocatie ging noodgedwongen een aantal weken dicht.”

Naamsbekendheid
“Maar er zijn ook veel dingen wél bereikt. De naamsbekendheid van de FAN is enorm toegenomen, zowel lokaal, regionaal als landelijk. We merken dat bedrijven en overheden ons steeds beter weten te vinden en zich graag aansluiten om actief en in gezamenlijkheid mee te denken en te werken ter versterking van de foodsector. En dat is ook nodig, want ondanks toenemende automatisering in de foodsector is er een flink tekort aan mensen. Hoe dat komt? Deels door het slechte beeld dat mensen hebben van de levensmiddelensector: stank, veel lawaai, eentonig werk. Niets is minder waar. Ik was laatst in een industriële bakkerij en zag daar hoe in 30 minuten tijd deeg veranderde in diepgevroren soesjes. Een prachtig product, waar veel bij komt kijken en waarbij mensen de nodige verantwoordelijkheid krijgen. Aan ons de taak om dat zichtbaar te maken.”

Food Academy Nijkerk is momenteel bezig met de ontwikkeling van een nieuwe leslocatie in Nijkerk. Op deze Business Driven Campus komen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen. “We denken dat een nieuwe locatie de kracht van onze organisatie enorm kan versterken. Een bruisende plek waar genetwerkt wordt, onderling kennis wordt gedeeld en waar we gezamenlijk de foodsector promoten. Waar ruimte is voor studenten om foodbedrijven te leren kennen, praktijkervaring op te doen en samen creatieve oplossingen te vinden op praktische vraagstukken.”

*Dit artikel verscheen in de Business in Nijkerk. 

Gert-Jan Koetsier