Samenwerking De Techniek Academie Harderwijk en de FAN

Relatie Food en Techniek
Inmiddels ruim 9 jaar geleden zijn technische bedrijven op de Noordveluwe gestart met de opzet van een MBO-opleidingsbedrijf in Harderwijk: De Techniek Academie. Logisch dat toen de Food Academy Nijkerk 2 jaar geleden haar plannen ontwikkelde er direct naar elkaar gekeken werd: Vanuit FAN interessant om te leren van de ervaringen van De Techniek Academie en vanuit De Techniek Academie de vraag: ontstaat er hier een ‘concurrent’.

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen
Branches strijden om studenten: er is te weinig instroom van nieuwe medewerkers ten opzichte van de uitstroom. Aantrekkelijke profilering is van belang, maar voorkomen van uitval óók. Een eerlijke voorlichting voor een passende opleiding helpt de student.  Het is daarom dat De Techniek Academie graag haar ervaringen gedeeld heeft met FAN, op zoek naar wederzijds belang. De ontwikkelgroep van FAN is bij De Techniek Academie geweest en Jacques de Groot, directeur van De Techniek Academie, heeft regelmatig in vergaderingen van FAN zijn ervaringen uitgedragen.

Bedrijven in the lead
De Techniek Academie heeft FAN geadviseerd ervoor te zorgen dat de bedrijven in lead zijn én blijven. Bedrijven zouden ook deze diensten in kunnen kopen bij het onderwijs, echter , een opleiding en uitstraling als FAN maakt directe betrokkenheid van bedrijfsleven noodzakelijk. Beslissingen moeten genomen worden dóór het bedrijfsleven, in nauwe samenwerking met de expertise uit het onderwijsveld. Geen betrokkenheid van het bedrijfsleven betekent einde van de Academie! Het doet mij deugt te zien dat het advies niet alleen opgevolgd is, maar ook lééft bij FAN. Inmiddels is er een verenigingsstructuur met bedrijven in het bestuur.

Triple-O
En natuurlijk is ook het FAN-initiatief gestart met een beperkte groep enthousiastelingen, maar dit groeit gestaag. Álle foodbedrijven zouden serieus na moeten denken over aansluiting bij FAN. Je kunt van alles vinden van Overheid en Onderwijs, maar je moet regionaal mét elkaar in overleg om tot succesvolle veranderingen te komen. In de Triple-O, ook wel Triple-helix, is de 3e O dan ook gereserveerd voor de Ondernemingen. Doe mee!

De Techniek Academie
De Techniek Academie in Harderwijk is ook een vereniging en heeft zo’n 140 lidbedrijven. We richten ons met name op BBL studenten voor de metaalbranche (constructiewerker en verspaner), de technische installatie-branche (loodgieter en elektricien) en de machinebouw (mechatronica en elektrotechnische systemen). In totaal hebben we jaarlijks tussen de 120 en 150 studenten in opleiding, die één of twee dagen per week bij De Techniek Academie zijn. De studenten staan ook ingeschreven bij Lanstede MBO die de docenten stationeert bij De Techniek Academie.
Studenten krijgen geïntegreerd theorie én praktijk op de Academie. Van hun wordt veel zelfstandigheid verwacht, maar daardoor kunnen we de opleidingen persoonlijk aanbieden. De inrichting is flexibel, afgestemd op student en bedrijf. Hierdoor is het ook mogelijk om zij-instromers en volwassenen gelijktijdig met de jonge VMBO-doorstromers te ontvangen.

Samenwerking FAN en DTAc
FAN en De Techniek Academie werken samen op het raakvlak van Techniek en Food. De operators in opleiding bij FAN zijn een aantal dagen per jaar bij  De Techniek Academie voor een technische experience dag: Praktische opdrachten met een technische inhoud, waardoor de theorie beklijft. Handig als je in je dagelijks werk begrip hebt over wat er in de installatie gebeurt en waar mogelijke oorzaken liggen. Oók al mag je er misschien niet zelf in je werk aan sleutelen.
Voor de Technische Dienst heeft De Techniek Academie de opleidingen mechatronica en elektrotechnische systemen. De specifieke Food-eisen zullen deze studenten bij de FAN leren.

Samenwerken in en vóór de regio!                                                                       

Jacques de Groot

Gert-Jan Koetsier
Gert-Jan Koetsier