Samen SLIM: Aan de slag met leren en ontwikkelen bij Arla Foods

‘Samen Sterk!’, een van de centrale thema’s binnen de FAN dit jaar. We zetten ons actief in om leden te ondersteunen én stimuleren in hun rol als leerbedrijf.

Om medewerkers goed te laten landen én behouden, heeft de FAN het SLIM project ‘Leren en ontwikkelen in de Foodvalley’ geïnitieerd. Hierin staat het stimuleren van leren en ontwikkelen binnen bedrijven centraal. Met behulp van de SLIM én de FAN is Arla Foods in maart gestart met een programma voor haar leidinggevenden. Dit programma is gericht op het (door)ontwikkelen van leiderschap skills en effectieve communicatie in (duurzame inzetbaarheid) gesprekken met medewerkers.

Vanuit de Zuivel CAO wordt duurzame inzetbaarheid van medewerkers gestimuleerd door een DI (duurzame inzetbaarheid) budget voor iedere medewerker. Dit budget kunnen medewerkers naar wens inzetten voor diverse cursussen in Tiptrack, denk bijvoorbeeld aan een cursus Excel of mindfulness. Zo werkt iedereen op haar of zijn eigen manier aan hun ontwikkeling, inzetbaarheid en een gezonde, plezierige werkwijze bij Arla.

Voor leidinggevenden ligt er de taak om het gesprek over duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling met medewerkers te voeren en hen te ondersteunen in het maken van een passende keuze. Maar hoe doe je dit als leidinggevende nu op de juiste manier? Deze vraag (en meer) wordt door trainer Fyke Hurkens behandeld tijdens het programma. Hierover ging Marianka met haar in gesprek.

Marianka: Waarom is de rol van leidinggevenden zo belangrijk voor leren en ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid binnen organisaties?
Fyke: De rol van leidinggevende is essentieel en kan een grote bijdrage leveren aan de inzetbaarheid van de medewerker! Ze staan dichtbij de medewerkers en zijn hierdoor in staat om snel signalen op te pakken en hen te motiveren om nieuwe dingen te leren. Leidinggevenden dienen als rolmodel en kunnen vanuit die hoedanigheid een gesprek op gang brengen over de mogelijkheden om bij Arla fit, kundig en met plezier te kunnen werken, nu en in de toekomst.

Marianka: Hoe kan je als leidinggevende die essentiële rol invullen? En hoe behandelen jullie dit in de workshops?
Fyke: Door leidinggevende bewust te maken van de richting, ruimte en ruggensteun die zij kunnen bieden bij de ontwikkeling van medewerkers en het team. We leren leidinggevenden een coachende leiderschapsstijl, waarbij zij gespreksvaardigheden oefenen om medewerkers in hun kracht te zetten en zo hun vitaliteit te versterken. Verder is het belangrijk om ervaringen met elkaar te (blijven) delen, hier valt veel van te leren!

Marianka: Wat is de opzet van het programma?
Fyke: We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de bestaande structuur. Daarom sluiten we aan bij gesprekken die er bij Arla sowieso al met de medewerkers worden gevoerd. Tijdens deze gesprekken zoeken we de verdieping op. We bieden bijvoorbeeld handvatten die helpen om de dialoog aan te gaan met medewerkers en hen te stimuleren én activeren om actief aan de slag te gaan met ontwikkeling en vitaliteit.

En hoe ervaart Arla dit traject? Om hier meer over te weten te komen, stelde Marianka een aantal vragen aan leidinggevende Nico Ruisch, die deelneemt aan het traject.

Marianka: Nico, wat vind je van het programma?
Nico: De workshops die we nu volgen borduren voort op andere trainingen van vorig jaar. We hebben nu twee workshops gehad en het spreekt me uiteindelijk veel meer aan dan ik van tevoren verwacht had.

Marianka: Hoe bedoel je dit precies? Kun je dit wat verder toelichten?
Nico: Eerlijk gezegd had ik er van tevoren een hard hoofd bij: Hoe kunnen we drie online workshops én drie online intervisies vullen met het thema leren en ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid? Ik was bang dat het niet interactief zou zijn en dat er online een bepaalde dynamiek zou missen.

Marianka: Oké, en hoe ervaar je dit nu?
Nico: Het valt me 100% mee. Er is een hele goede sfeer, tussen de collega´s én met de trainers. Er is onderling vertrouwen en we durven kwetsbaar te zijn. Dat is Arla eigen en wordt ook goed gefaciliteerd door de trainers. Het enige nadeel is de afleiding die je hebt als je op werk bent en achter je computer zit. Even op de planning kijken, even een e-mail beantwoorden die binnenkomt, even een rondje op de werkvloer. Maar goed, dat is snel op te lossen.

Marianka: Hoe vind je de opzet van het programma?
Nico: Ik vind vooral de afwisseling in de workshops leuk! We behandelen theorie, gaan uit elkaar in breakoutsesssies met opdrachten, bespreken situaties in de groep en op redelijke termijn heb je intervisie over wat je gedaan hebt.

Marianka: Wat is je tot nu toe het meeste bijgebleven?
Nico: Het onderwerp duurzame inzetbaarheid heeft voor mij een andere lading gekregen. Ik kan er, onder andere met behulp van de handvatten die we krijgen, praktische invulling aan geven, waarin het contact met de medewerkers centraal staat. De coachende vaardigheden, gesprekstechnieken en vooral het leren van elkaar vind ik prettig. Ik kan het gebruiken in mijn dagelijkse werkzaamheden, ook als het niet over leren en ontwikkelen of DI gaat.

Wil jij in jouw organisatie aan de slag met het versterken van leren en ontwikkelen en DI binnen jouw organisatie? Wil je, net als Arla, leidinggevenden ondersteunen in hun eigen ontwikkeling? Of heb je een ander vraagstuk waar je graag eens over in gesprek gaat met de adviseurs van FAN? Neem contact op met Marianka Vlam via: marianka@foodacademynijkerk.nl.

De looptijd van het SLIM project voor FAN loopt tot oktober 2022. Er is nog voldoende ruimte voor andere FAN leden om deel te nemen met projecten op de werkvloer! Bovendien zijn er tien gratis vouchers beschikbaar om de eerste stap te zetten op het gebied van leren en ontwikkelen.

De SLIM is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.