Pilot mensgericht werven bij Epos Specerijen

WerkgeversServicepunt regio Amersfoort en het Leerwerkloket regio Amersfoort gaan in september en oktober met FAN-lid Epos BV Specerijen op een nieuwe manier medewerkers en banen matchen. Hiermee wordt in arbeidsmarktregio Amersfoort het palet aan wervingsmethodes uitgebreid en wordt bekeken of werven op menselijke kwaliteiten leidt tot breder zoeken naar kandidaten en effectievere wervings- en selectieprocessen.

Resultaten uit het bedrijfsleven tonen aan dat met de nieuwe manier van werven werkzoekenden reageren die zelf eerder niet gedacht hadden aan de geboden mogelijkheden. En werkgevers ervaren dat ze met deze manier van werven kwalitatief goede kandidaten aan hun organisatie kunnen binden.

De nieuwe manier van werven steekt in op het matchen van menselijke kwaliteiten die nodig zijn voor het vervullen van werkzaamheden. Menselijke kwaliteiten zijn eigenschappen die iemand van nature bezit. De traditionele manier van kijken is veelal gericht op cv’s, opleiding en ervaring waardoor veel kandidaten op papier niet lijken aan te sluiten. Hierdoor vallen veel kandidaten af.

Goede matches en breder zoekveld
Door te starten bij de menselijke kwaliteiten en het basispotentieel wordt het zoekveld breder. Met een gerichte inwerkperiode en opleidingstraject wordt de benodigde kennis verworven om te kunnen starten. Werkgever en kandidaat maken hiervoor afspraken bij de start van het dienstverband, zodat de verwachtingen voor beide partijen helder zijn. De verwachting is dat dit leidt tot meer en kwalitatief goede matches tussen werkzoekenden, beschikbare banen en werkgevers.
De methode is door Mensgericht Ondernemen ontwikkeld. Mensgericht Ondernemen is met deze aanpak al jaren succesvol bij uiteenlopende organisaties. Haar ervaringen breder inzetten en bijdragen aan dat mensen gezien worden vanuit hun eigen talent zijn voor Mensgericht Ondernemen  belangrijke drijfveren.

Pilot bij Epos Specerijen
Epos Specerijen is lid van Food Academy Nijkerk (FAN). Dit is een bedrijvenvereniging van 20 food (gerelateerde) bedrijven in Nijkerk en omgeving, met als doel om meer mensen kennis te laten maken met de foodsector. Gefaciliteerd door de FAN, kwam Epos in verbinding met Mensgericht Ondernemen, het Leerwerkloket (LWL) en het WerkgeversServicepunt (WSP). Deze vier organisaties gaan de samenwerking met elkaar aan door een nieuwe wervingsmethode toe te passen in de vervulling van twee vacatures bij Epos.

Selectiedag
De uitvoering van deze nieuwe methode vindt in september en oktober plaats bij Epos in Nijkerk. Op 12 oktober zal een selectiedag voor kandidaten plaatsvinden. Verdere details hierover volgen binnenkort en worden via de website van het Leerwerkloket en het WSP bekend gemaakt. De resultaten worden eind oktober verwacht.

Kandidaten en geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Benthe Goes via benthe.goes@leerwerkloket.nl.