Mike Vijselaar over Van Diermen Masterbakers bv. en de FAN

Vanuit Bunschoten-Spakenburg maken we sinds 1992 ’s werelds lekkerste soesjes, eclairs en Bossche-bollen. Zowel dagvers als diepgevroren worden onze producten lokaal en wereldwijd geleverd aan Retail en foodservice en voldoen aan hoge kwaliteitseisen van desbetreffende klanten en de diverse afzetmarkten.

Om de opmars van wensen/eisen aan productie, kwaliteit en milieu het hoofd te kunnen blijven bieden, hebben we een aantal jaren geleden besloten onze medewerkers breder vaktechnisch te gaan opleiden. Dit heeft geleid tot een zoektocht. Aanvankelijk werden de trainingen ingekocht, maar die werden dan nooit helemaal passend bevonden. Het was altijd weer zoeken naar de goede partij en juiste form. Uiteindelijk hebben we als oplossing andere bakkersbedrijven in Bunschoten benaderd om gezamenlijk een opleiding te gaan starten. Eind 2019 werden we echter door de FAN benaderd. We hebben direct besloten te participeren.

Inmiddels hebben we twee medewerksters die de BBL opleiding tot foodoperator volgen. Beide zijn, ondank de huidige beperkingen in het lesgeven, erg enthousiast. De lesstof is breed, maar lijkt passend voor een allround operator. Opdrachten worden op eigen locaties gedaan en waar mogelijk kunnen de werkgevers sturen in de lesstof via de “stuurgroep” meetings. Kortom:: ik denk dat we iets passends hebben gevonden waarmee we komende jaren een mooie kwaliteitssprong kunnen maken.

Ik zie naast de huidige inzet van de FAN als trainer van vaste medewerkers ook mogelijkheden op het gebied van werving van schoolverlaters of zij-instromers. De voedingsbranche zou zijn positie in de arbeidsmarkt mogelijk kunnen versterken door het aanbieden van BBL opleidingen met baangarantie. Zo kunnen werving en verbetering mogelijk samenvallen.

Dit lijkt me een mooie doelstelling voor de toekomst.                                       

Mike Vijselaar
HR manager

Gert-Jan Koetsier