Jacoline Middelkoop

‘Studenten enthousiast en gemotiveerd aan de slag’

Als opleidingscoördinator BBL bij Aeres mbo organiseert Jacoline Middelkoop de tweejarige mbo3-opleiding Vakbekwaam medewerker voeding en technologie voor de Food Academy Nijkerk. Ze maakt roosters en planningen en onderhoudt de communicatie met de bedrijven. Als docent geeft ze ook zelf les.

Vanaf 5 februari heeft de eerste lichting van acht studenten les gekregen bij de bedrijven, afgewisseld met digitale sessies in coronatijd. Elke woensdag begint om 8.00 uur de lesdag op de Food Academy, die zeven uur duurt. Met een halfuur pauze zijn de leerlingen om 15.30 uur klaar.

We beginnen met terugkoppeling van de vorige les. Ze krijgen een praktijkopdracht mee waarbij ze de lesstof aan de slag gaan in hun eigen bedrijf. Foto’s of filmpjes maken, een gesprek met de kwaliteitsdienst, etc. Door theorie te koppelen aan praktijk en te vertalen waartoe het dient blijft de stof beter hangen.’’
Vervolgens wordt een nieuw onderwerp klassikaal besproken. ,,Alle theorie staat in hun digitale leeromgeving en ik pak de hoofzaken eruit, licht deze toe en vertaal ze naar de praktijk. We gaan uit van wat je al weet en bouwen daar verder op door. BBL-studenten kunnen vaak al goed machines bedienen en die praktische ervaring onderbouwen we met theoretische kennis. Die krijgen ze van mij: hoe wordt een proces geregeld en gestuurd, wat zijn meetinstrumenten en welke veiligheidsregels zijn er? Wat kan er gebeuren en hoe kan je dat voorkomen? Veiligheid is bij ons nummer één. Het nieuwe lesmateriaal wordt verwerkt door erover te lezen, vragen te beantwoorden en opdrachten uit te voeren.

Als afsluiting wordt binnen het bedrijf waar de klas aanwezig is de productieafdeling bezocht. We bekijken onderdelen uit de nieuwe lesstof in de praktijk, zoals sensoren in een machine. De combinatie techniek en voedselveiligheid maakt het voor bedrijven in de foodsector interessant. Momenteel wordt afwisselend bij zes bedrijven lesgegeven, die zijn aangesloten bij de Food Academy Nijkerk. De mogelijkheid om eens in andere bedrijven te kijken vinden studenten uitermate interessant. Doel is de opleiding zo praktisch mogelijk houden.

Onderwerpen

De hoofdonderwerpen van de opleiding zijn Kwaliteit, Voedselveiligheid, (Voor)bereiden en verpakken van een product (eenheidsbewerkingen, grondstoffen, logistiek, etiketteren, toegepaste natuur- en scheikunde), Communicatie, Planning, Begeleiden medewerkers, Techniek (i.s.m. tien lesdagen bij De Techniek Academie), Veiligheid, Generieke vakken (Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap).
Bij elk onderwerp hoort een theorietoets en praktijkopdrachten, die door docent en praktijkopleider worden beoordeeld. De uiteindelijke beoordeling vindt plaats aan het eind van de opleiding in de vorm van het praktijkexamen.
De Food Academy Nijkerk gebruikt lesmateriaal van Litop, een bedrijf dat vooral opleidingen verzorgt voor regionale opleidingscentra (ROC’s) en de laatste jaren ook steeds meer voor agrarische opleidingscentra (AOC’s).

De voedingsindustrie is nieuw voor hun, dus stem ik het lesmateriaal af op onze opleiding Vakbekwaam medewerker voeding en technologie. We leiden op tot operators in de voedingsindustrie. Als operator geef je leiding aan een klein groepje aan de productielijn. Ik pas pagina’s aan en schrijf soms nieuw materiaal. Dat kan allemaal in een digitale leeromgeving.

De studenten zijn ‘razend enthousiast’ over de opleiding, merkt Middelkoop. De jongste van deze lichting uit de bedrijven is 20, de oudste 35 jaar. De meesten hebben al jaren geen school van binnen gezien. Ze hebben wel het besef dat ze alleen verder komen door een opleiding te doen en zijn daardoor uitermate gemotiveerd. Ze werken zich drie slagen in de rondte om naast hun reguliere werk alle opdrachten te doen en zorgen dat ze goed bijblijven. Men is actief aanwezig: er wordt volop meegepraat en op elkaar gereageerd. De combinatie leren en werken past sommigen veel beter dan fulltime naar school. Hun gezamenlijke drive is een mbo-3 diploma halen om verder te kunnen en door te groeien.