Hybride leren: Een samenwerking tussen arbeidsmarkt én onderwijs

‘Samen Sterk!’, een van de centrale thema’s binnen de FAN dit jaar. We zetten ons actief in om leden te ondersteunen én te stimuleren in hun rol als leerbedrijf. Een paar weken geleden las je over het ‘Samen SLIM’ traject bij Arla Foods. Deze keer aan bod: Het hybride onderwijstraject bij Aeres MBO Food.

Een hybride lesprogramma, wat houdt dat in?
Een hybride leeromgeving combineert het schoolse leren met het leren in de beroepspraktijk. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen de schoolomgeving en werkomgeving. Als dit goed met elkaar is verweven, kunnen mbo-studenten een lesprogramma op maat volgen en komen ze goed voorbereid terecht op de arbeidsmarkt. Bovendien sluit het onderwijs op deze manier beter aan op de wensen én behoeften van het bedrijfsleven.

Hoe ziet het eerste leerjaar van een hybride onderwijstraject eruit?
Aankomend schooljaar ligt de focus in de eerste twee periodes van leerjaar 1 op het bijbrengen van basiskennis. Denk hierbij aan thema’s als hygiëne en veiligheid, wat mag wel en wat niet binnen een bedrijf. In periode 3 en 4 volgen de studenten een ‘lintstage’, waarin ze twee dagen per week stage lopen en drie dagen naar school gaan. Hierbij werken de school en het bedrijf aan één gezamenlijk doel.

Wat zijn de vervolgstappen voor jullie?
Voor een hybride lesprogramma is actieve deelname van bedrijven nodig. In samenwerking met het bedrijf wordt er gezocht naar een opdracht, in plaats van een opdracht op te leggen vanuit het onderwijsprogramma. Ook wordt onderzocht op welke plek in de organisatie een student zich het best kan ontwikkelen. De student leert het beroep in de praktijk én ontwikkelt zich op persoonlijk vlak.

Aeres gaat graag met organisaties in gesprek om stil te staan bij de volgende vragen: Waar is behoefte aan binnen bedrijven? Wat wordt nu gedaan vanuit scholen, maar is eigenlijk niet handig? Welke (basis)kennis moeten studenten hebben voordat zij stage gaan lopen en aan de slag gaan binnen bedrijven? Het doel hiervan is om verdere invulling te geven aan het hybride lesprogramma.

Ben je of ken je een bedrijf die hier aan mee wil werken? Of wil je meer weten over het hybride onderwijstraject? Neem dan contact op met Sabina Ramazanova via: s.ramazanova@aeres.nl

 

Wil je aan de slag met het versterken van leren en ontwikkelen en Duurzame Inzetbaarheid binnen jouw organisatie? Of heb je een ander vraagstuk waar je graag eens over in gesprek gaat met de adviseurs van FAN? Neem contact op met Marianka Vlam via: marianka@foodacademynijkerk.nl

De SLIM is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 

 

Gert-Jan Koetsier