Disclaimer

 

Deze website is een uitgave van de Food Academy Nijkerk. De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Noch de schrijvers, noch de beheerders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden.