Brigitte Willemsen (Provincie Gelderland) over de FAN

Eén van de doelen waar ik me als regio-adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt van provincie Gelderland voor inzet, is de beschikbaarheid van talent helpen vergroten. Wanneer een gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt de ambities van de regio of provincie in de weg zit, schuif ik aan om mee te werken aan de oplossing. FAN is een prachtig voorbeeld van wat je door communicatie en samenwerking voor elkaar kan krijgen.

De Foodvalley regio heeft grootse ambities rondom het thema voeding: niet zo gek natuurlijk met de WUR als wereldspeler in het hart van de regio. Naast het hoogwaardige kenniscluster gebeurt hier ook veel van de daadwerkelijke voedsel- en voederproductie, verwerking en distributie. Er is veel werk bij veel bedrijven, maar het aanbod van talent is -zeker voor de praktische, uitvoerende kant- niet aan te slepen. Er is dus een duidelijke mismatch. Ondertussen viel op dat er -zeker vanuit Nijkerk- heel wat jongeren voor hun vervolgopleiding richting het Utrechtse Amersfoort gingen. Jammer, want daar hebben ze niet de focus op de voedselindustrie; weer een wegvloeiing van talent dat in Foodvalley zo hard nodig is. Er moest dus iets gebeuren.

De kracht van FAN is dat dit initiatief een gezamenlijke oplossing is voor de gedeelde problemen van alle betrokken partijen, die zij zonder elkaar niet konden oplossen. Een coproductie van het hele ecosysteem. Het bedrijfsleven vroeg aandacht voor het feit dat zij letterlijk handen tekortkomen. SOL, overheden en bedrijven maakten de talentvraag concreet. Die vraag werd door Aeres en bedrijfsleven aangepakt door een BBL-opleiding op maat te ontwikkelen, compleet met leerwerkplekken bij de betrokken bedrijven. De provincie faciliteerde dit door samen met de andere overheden de cofinanciering te verzorgen. Inmiddels zijn ook voedselproductiebedrijven uit naburige regio’s aan het aansluiten bij FAN: het initiatief doet dus zijn werk en de eerste tekenen van het gewenste sneeuwbaleffect zijn zichtbaar. Daarnaast laat FAN nu in de Covid-19 crisis ook een mooi staaltje wendbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid zien: het opleidingsaanbod is verbreed zodat ook mensen die hun baan (dreigen te) verliezen eenvoudig en snel kunnen instromen. Samen kom je verder: daarom ben ik fan van FAN!