Aan de slag met leercultuur

Donderdag 11 februari gingen we van start met een inhoudelijke sessie en kick-off van het thema ‘Samen Sterk!, het ondersteunen van leden in hun rol als leerbedrijf’. Cruciaal voor de opleidingen van de FAN is dat studenten een groot deel van hun opleiding in de praktijk invullen. Als FAN willen we daarbij leerbedrijven ondersteunen en aantrekken. Om aan de slag te gaan met de leercultuur en leren en ontwikkelen binnen organisaties is er budget beschikbaar vanuit de SLIM subsidie. Deze regeling is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bedrijven kunnen subsidie ontvangen voor de uitvoering van verschillende projecten. Denk bijvoorbeeld aan een doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan, leiderschaps- of teamontwikkeling en het ontwikkelen en toepassen van periodieke gesprekscyclus. Zie ook onderstaande afbeelding. Daarnaast is het mogelijk om subsidie te krijgen voor praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg, in samenwerking met Aeres.

Een aantal leden hebben vorig jaar al aangegeven om gebruik te willen maken van de subsidie. Er is nog ruimte voor andere FAN leden om deel te nemen! De subsidie is gericht op het mkb en er is ook ruimte voor een aantal grootbedrijven. Bovendien zijn er tien gratis vouchers beschikbaar om de eerste stap te zetten op het gebied van leren en ontwikkelen.

Wil jouw bedrijf ook aan de slag met leren en ontwikkelen, en wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met Marianka Vlam via marianka@foodacademynijkerk.nl